Pre Školy

Vzhľadom na množiace sa požiadavky vyučujúcich matematiky zo základných a stredných škôl sme sa rozhodli vytvoriť špeciálnu ponuku aj pre triedy, alebo priamo pre celé školy :)

Základná Škola

Výučbové kurzy matematiky pre základne školy sú (a vždy budú) zadarmo (kurzy ZŠ.01 až ZŠ.08). Vaši žiaci ich teda môžu používať neobmedzene. Prípravné kurzy na Monitor 5 a Monitor 9 (ZŠ.10 a ZŠ.12) sú spoplatnené. Cena za tento kurz pre jednu triedu (pričom nezáleží na počte žiakov v triede), na jeden rok (12 mesiacov) je nasledovná:

ZŠ. 10 | Príprava na Testovanie 5 | Monitor: 29 EUR

ZŠ. 12 | Príprava na Testovanie 9 | Monitor: 59 EUR

Stredná Škola

Výučbových kurzov matematiky pre stredné školy máme naozaj veľmi veľa, pričom sú štruktúrované podľa maturitných okruhov a sú vytvárané tak, aby spĺňali požiadavky štátneho vzdelávacieho programu pre akýkoľvek typ strednej školy. Zo skúsenosti vieme, že pre stredné školy je najviac vhodné si zakúpiť prístup ku všetkým kurzom naraz, teda zakúpiť si kurz “Matematika Pre Stredné Školy”. Žiaci tak budú mať prístup ku všetkým látkam, ktoré sa na strednej škole vyučujú. Zakúpením tohto kurzu vaši žiaci získajú prístup taktiež ku vyriešeným maturitným testom, ktoré slúžia ako skvelá príprava k ich maturitnej skúške! Cena za tento kurz pre jednu triedu (pričom nezáleží na počte žiakov v triede), na jeden rok (12 mesiacov) je nasledovná:

“Matematika Pre Stredné Školy”: 159 EUR

Podpora

Vaši žiaci budú mať moju plnú podporu - títo sa zvyčajne pýtajú otázky ak niečomu nerozumejú a ja im obratom odpovedám. Vaši vyučujúci majú moju plnú podporu taktiež - ak je nejaká konkrétna požiadavka učiteľa na vytvorenie videa, kvízu alebo testovania ktoré ich žiaci potrebujú, veľmi rád im pomôžem.

Platba a Doručenie Produktu

Registrácia Vašich žiakov na B-akademii je veľmi jednoduchá. Vám ako škole, prípadne vyučujúcemu matematiky pre danú triedu bude doručený cez email jeden dokument v ktorom sa bude nachádzať daný počet unikátnych URL odkazov (napríklad 30, ak je žiakov v triede 30). Tu je príklad jedného daného URL odkazu:

b-akademia.sk/priklad/priklad/priklad/035253215855

Úlohou vzučujúceho bude len jednoducho tieto URL rozposlať žiakom alebo ich rodičom s upozornením aby sa registrovali. Žiak sa po kliknutí na odkaz registruje a môže sa hneď začať učiť, pričom celý proces trvá približne 2 minúty. Platba prebieha jednoduchou formou vystavenia faktúry firmou PRB Services s.r.o, ktorá je vlastníkom platformy B-akademia.sk. Ak máte záujem o niektorú z týchto ponúk, kontaktujte nás prosím.