Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  16.5 | Skladané Útvary 5 | Monitor 9 | 2015 | Príklad 16 |

Obsah prednášky je zamknutý
Ak ste už zapísaný, bude potrebné sa zapísať.
Zapíšte sa na kurz pre odomknutie