Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  3.3 | Mocniny 3 | Monitor 2016 | Príklad 19 |