Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  3.2 | Mocniny 2 | Monitor 2013 | Príklad 18 |