Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  1.4 | Číselná Os 4 | Monitor 2015 | Príklad 4 |