Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  1.3 | Číselná Os 3 | Monitor 2011 | Príklad 12 |