2.6 | Základné Matematické Operácie 6 | Monitor 2013 | Príklad 1 |