2.7 | Základné Matematické Operácie 7 | Monitor 2012 | Príklad 14 |