Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  2. Kombinatorika - Príklad 1