Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  3. Kombinatorika - Príklad 2