Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  2. Pôvod Čísla Pí - Obvod Kruhu, Dĺžka Kružnice