Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  2. Obdov a Obsah Útvarov - Vysvetlenie