Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  2. Trojuholníková Nerovnosť