Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  7. Ostrý, Pravý, Tupý, Priamy, Konvexný a Nekonvexný Uhol