7. Ostrý, Pravý, Tupý, Priamy, Konvexný a Nekonvexný Uhol