Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  6. Rastúca a Klesajúca Lineárna Funkcia