Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  5. Lineárna Funkcia - Úvod