Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  7. Základy Práce s Premennými 1