Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  3. Dve Premenné v Príklade