Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  2. Písanie Príkladov s Premennými