Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  1. Odmocniny - Úvod