Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  8. Zmena Čísla v Danom Pomere