Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  5. Delenie Čísla v Danom Pomere