Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  1. Priama a Nepriama Úmernosť - Úvod