Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  7. Rozširovanie Zlomku - Úvod