Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  45. Úvod do Delenia Zlomkov