Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  3. Čitateľ a Menovateľ Zlomku