Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  16. Zmiešané Čísla - Úvod