7. Prečo Je Odčítanie Záporného Čísla To Isté Ako Pričítanie Kladného