Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  3. Zoraďovanie Záporných Čísel Na Číselnej Osi