Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  13. Príklady So Zápornými Číslami 3