Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  3. Kritériá Deliteľnosti