Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  8. Euklidov Algoritmus