Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  13. Násobenie 2-ciferného Čísla 2-ciferným