Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  8. Sčítanie Veľkých Čísel