Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  7. Ďalšie Sčítanie s Prenášaním