Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  6. Sčítanie s Prenášaním - Úvod