Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  3. Predstavenie Číselnej Osi