Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  6. Odčítanie s Prenášaním - Úvod