Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  1. Smernica Priamky - Zopakovanie