Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  20. Doplnková Pravdepodobnosť