Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  5. Čomu sa Rovná 0!