Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  2. Permutácie Bez Opakovania a Faktoriál