Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  9. Násobenie vektoru reálnym číslom