Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  7. Sčítanie vektorov