Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  6. Nulový a Opačný Vektor