Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  5. Súradnice vektorov