Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  4. Kolineárne vektory