Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  3. Rozpoznanie vektoru