Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  2. Sústavy Súradníc a Súradnice Bodov