Predošlá Prednáška Dokončiť a pokračovať  

  12. Jednotková Kružnica - Úvod